Az egyesület vezetősége

Elnök:

Kállainé Vereb Mária ny. könyvtárigazgató

Elnökhelyettes:

Tóth Istvánné ny. középiskolai tanár

Ügyvezető elnök:

Fekete Beatrix könyvtáros tanár

Jegyző:

Mrázné Rádi Mária ny. iskolaigazgató

Gazdasági felelős:

Balázs Józsefné

Ellenőrző bizottság elnöke:

Nemes Istvánné

Ellenőrző bizottság tagjai:

Lőrincz Istvánné
Pallagi Ferencné

Választmányi titkár:

Seres Antalné ny. könyvtáros

Választmány tagjai:

Garai Istvánné
Herbály Jánosné
Kisné Juhász Ilona
Körmöndi Pálné
Dr. Kőfalviné dr. Ónodi Márta
Kőháziné Kovács Mária
Dr. Luchmann Zsuzsanna
Nyíki Mária
Ördög Istvánné
Rádi András
Sárdi Tibor

Az egyesület története

Az egyesület története 2018-tól napjainkig

A 2018-as év, a harmincéves jubileum jó alkalom volt az összegzésre, az előremutató feladatok meghatározására. Amit 30 évvel ezelőtt vállalt az egyesület, a kultúra terjesztését, a hagyományok ápolását, a tevékeny bekapcsolódást a város kulturális életébe, az értékek közvetítését a város lakossága felé, igyekeztünk becsülettel, lelkes munkával, számunkra is ismeretlen értékek felkutatásával teljesíteni.

Ez utóbbihoz példának említem a Móra-családfa felállítását  (még 2013-ban), Móra István munkásságának széles körű feltárását. Fekete János már az 1990-es években felvetette, hogy Móra István és Móra Ferenc munkásságát kezeljük együtt, a nekik kijáró érdemmel. Ezt tettük a családfa 2013-as felállítása óta.

2014-ben az első, 2019-ben a második Móra-találkozó megszervezése élővé tette a kapcsolatot a Móra családdal, közel hozta a család tagjait a város lakosságához.

A 2018. évben emlékeztünk, ünnepeltünk, 30 évesek lettünk: folytatjuk a már megkezdett hagyományápoló, kultúraterjesztő és közösségépítő feladatainkat.

Ez az év sem múlt el könyvbemutató nélkül. Babay József: Mi huszonketten című regénye reprint kiadásban jelent meg  Kapus Béláné szövegmagyarázatával.

Az év kiemelt eseményeként 2018. március 24-én az MTA dísztermében vettük át Móra Ferenc Magyar Örökség díját. A kezdeményező dr. Tarjányi József tiszteletbeli tagunk volt. Laudációt Kapus Béláné mondott. A kitüntetést átvette tiszteletbeli tagunk, Móra Ferenc dédunokája, Vészits Andrea és az ükunoka.

A Magyar Örökség díjátadó ünnepség résztvevői
A Móra család és a félegyházi küldöttség

A 2019-es év, amely Móra-emlékév volt városunkban, a terveink szerint sikerült. Tevékenyen bekapcsolódtunk a Petőfi- és Móra-emlékbizottság munkájába, a találkozók megszervezésébe, a vendégek fogadásába.

Az év kiemelt, legnagyobb Móra-rendezvényeként, illetve záróeseményeként Móra István-emléknapot rendeztünk október 26-án, ez alkalommal került sor a Móra-találkozóra. Megkoszorúztuk Móra István szülőházát, Móra Márton sírját.

Előadásokon emlékeztünk városunk kiemelkedő személyeire, így Kalmár Józsefnére, Fekete Pálra (a sírjánál). Bekapcsolódtunk a városi rendezvényekbe, koszorúztunk. Megtartottuk a hagyományos Móra-felolvasásokat.

A szokásos módon az elnökség és a választmány támogatásával a program elkészítésével készültünk a 2020-as évre.

Januárban még koszorúztunk a doni évforduló kapcsán az Öreglaktanyánál, megtartottuk a hagyományos Himnusz-mondó versenyt az általános iskolásoknak.

A hagyományos Móra-napi felolvasásokra,  koszorúzásokra is sor került a tervek szerint. Még meghallgattuk Szűts Tamás előadását Karády Katalinról, koszorúztunk a Holló-szobornál.

Az év további rendezvényei elmaradtak a koronavírus, a világjárvány teljes lezárásai  miatt.

A szeptemberi nyitáskor, 11-én  tudtuk megtartani az évi közgyűlésünket.

A 2020-as év utolsó programjaiként október 20-án emlékezett Fekete Beatrix elnökhelyettes a 200 éve épült Hattyúházra, majd október 29-én került sor a trianoni emlékműsorra Móra László verseivel, sok zenével Kapus Béláné szervezésében.

Trianoni emlékműsor Kapus Béláné szervezésében
Trianoni emlékműsor Kapus Béláné szervezésében

A többi programunk vagy elmaradt (így a pozsonyi kirándulás, a Solti-est, a trianoni műsorok), vagy szabadtéri programokkal pótoltuk azokat.

A 2021-es év már a pandémia jegyében kezdődött, beltéri rendezvények tilalmával, szabadtéri programokkal. Ennek megfelelően csak koszorúzni tudtunk a Holló-szobornál és a Petőfi-szobornál. A hagyományos Himnusz-mondó verseny elmaradt, a Móra-felolvasások helyett a Móra téri Móra-szobornál tartottunk koszorúzással egybekötött megemlékezést.

Júniustól tudtunk beltéri rendezvényeket is szervezni, így 11-én tartottuk meg évi rendes közgyűlésünket. A nyáron Lakitelekre kirándultunk nagy kánikulában, de sok szépséget, értéket láttunk, feltöltődtünk.

Részt vettünk az augusztusi  Kiskun Expon, külön sátorban árultuk könyveinket, majd a szeptember 11-i Móra-udvar programjaiba is bekapcsolódtunk (Mi voltunk a Csorbóka könyv- és mézeskalács-kereskedés).

Kézműves programok a Móra-udvarban

A helyi Petőfi-emlékbizottság befogadta pályázatunkat, A mi Petőfink című programunkat a Petőfi nevét viselő iskolák találkozójának megszervezésére.

Október 22-én emléktáblát avattunk díszpolgárunk, az 56-os elítélt Tarjányi Ágoston emlékére. Kezdeményező: Kapus Béláné elnök.

Tarjányi Ágoston családja koszorút helyez el az emléktáblánál
Tarjányi Ágoston családja koszorút helyez el az emléktáblánál

November 10-én Falu Tamás költőre emlékeztünk a szülőházánál.  A Városi Civil Alap pályázattól elnyert támogatásból készül az egyesületünk arculatát, tevékenységét bemutató anyagunk: a honlap, a facebook-oldalunk, strandzászló, roll-up és reklámanyagaink.

Kiírtuk a Himnusz-mondó versenyt a 2022-es magyar kultúra napjára a középiskolások számára.

Néhány gondolat még, amiről feltétlenül szólnom kell.

A közösségépítésre, erősítésre jó alkalom a közös kirándulás, a közös élmények, emlékek gyűjtése, az ezekre való visszaemlékezések. Jártunk a Délvidéken, a Vajdaságban a „Mórák nyomában”. 2016. május 27-én együttműködési megállapodást kötöttünk a Móra István Művelődési Egyesülettel Keviben.

Az utóbbi évek kirándulásai:
Felvidéki kirándulás: várak, templomok, kastélyok (két alkalommal, más és más helyen). Kirándulás a Partiumba, ahol történelmi városokat, emlékhelyeket látogattunk meg.

Sajnos a pozsonyi kirándulásunk a járvány miatt évek óta elmarad.

S közben az irodalmi szekció tagjai az új könyvünk (Múltidéző Fekete János írásaival) előkészítő munkálatait végezték (szerkesztő: Kapus Béláné, segítője Seres Judit, lektor dr. Luchmann Zsuzsanna, a szekció további tagjai: Fekete Beatrix, Kisné Juhász Ilona, Mayer Lászlóné, Mayer László, Tóth Istvánné). A könyvet a Hattyúházban mutattuk be 2021. november 4-én nagy érdeklődés mellett.

Kapus Béláné bemutatja a könyvet
A könyvbemutató közönsége

Kiemelt feladatunknak tartjuk a múlt nagyjai emlékének ápolását, tiszteletben tartását. A kerek évfordulójukon vagy a temetőben, vagy előadáson emlékezünk rájuk. Figyeljük sírjaik állapotát, s ahol kell, az önkormányzat anyagi támogatásával, szervezőmunkánkkal rendbe hozatjuk azokat.

Munkánk szerves része még a részvétel a Virágos Félegyházáért mozgalomban, a kiírás, a zsűri felkérése, a benevezők kertjeinek látogatása és a díjátadó megszervezése, 2021-ben immár 11. alkalommal.

Bízom benne, hogy munkánk hozzájárul a sokszínű kulturális életet élő városunk arculatának alakításához, hagyományápoló munkánk pedig segíti a múlt értékeinek feltárását, a hagyományok erősítését.

Kiskunfélegyháza, 2022.

Kapus Béláné elnök

Harminc év a kultúra szolgálatában

Harminc esztendeje, 1988. június 6-án, 149 személy jelenlétében megalakult a kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület.

Az egyesület létezése nem volt előzmények nélküli. 1906-ban már szerveződött Közművelődési Egyesület Kiskunfélegyházán, de szellemi elődnek tekinthető az 1934-től működő Móra Ferenc Társaság is. Sajnos 1948-ban mindkét szervezet áldozatul esett a minden egyesületet, civil szervezetet megszüntető törvénynek.   A közművelődés fogalom, amelyet Jókai Mór a 19. század hetvenes éveiben alkotott, csak lassan éledhetett fel, legitimitását az 1970-ben tartott Népművelési Konferencia biztosította. A döntő fordulatot azonban az egyesülési jogot 1989-ben törvényerővel szabályozó II. törvény hozta el. Az egyesülési törvény a nemzetközi normáknak megfelelően új alapokra helyezte a lakosság  kulturális jogainak gyakorlását. 

A demokratikus alapelvek szerint – alkotmányunk alapvető emberi jogként nyilatkozza az állampolgárok művelődéshez való jogát – mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a kulturális javakat. Mindezek az elvek elősegítik a közösségek kultúraalakító hatását, a civil társadalom működését.  Az elmúlt évtizedekben sorra születtek a jogszabályok, melyek a törvény erejével támogatják és segítik a helyi kulturális életünkben kiemelkedő szerepet vállalt Közművelődési Egyesület tevékenységét. Teljes bizonyossággal kijelenthetjük, egyesületünk minden törvényes lehetőséget kihasználva harminc éve meghatározója a város kulturális életének, befogadja, s folyamatosan közösséggé formálja mindazokat, akik Kiskunfélegyháza közművelődéséért tenni akarnak.

1993-ban a Közművelődési Egyesület felvette Móra Ferenc nevét, mint az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke írta: nevéhez méltó színvonalú alapszabályzatba foglalta az egyesület közművelődési feladatait, követelményrendszerét. Fekete János a 2008-ban megjelent emlékfüzetben hittel jelentette, Móra Ferenc nevével teljesebb lett az egyesület élete.

A közelgő harmincadik évfordulóra készülődve mélyen átérzem Fekete János 2017-ben is érvényes megállapítását. Elég csupán rápillantani az utolsó tíz esztendő gazdag programjára, amelyről az utókor szerencséjére részletes tájékoztatót ad a 2000-től folyamatosan megjelenő Hírlevél.

Sokféle elképzelés öltött testet e kultúrapártoló közösségben. Az eltelt évtizedekben megalakult szekciók tükrözik tagságunk érdeklődésének differenciálódását, mutatják azt az elmélyült figyelmet, amit a város művelődési életének gyarapítására fordítanak. Az önművelés bázisai: az Irodalmi szekció, a Könyvek klubja, nyitott személyiségeket formálnak, hatásuk túlsugárzik a tagságon. A kultúra ápolására szövetkezett kiscsoportok tevékeny részesei Kiskunfélegyháza közéletének. Ők a várost és agglomerációját behálózó civil szervezet „kemény magja”, akiket saját érdeklődésük ösztönöz munkára, lelkesedésük magával ragadja az egész egyesületet. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagjai figyelnek a kulturális lehetőségekre, közvetítik a lakosság körében megfogalmazódott igényeket, emlékeztetnek a közelgő ünnepekre, segítenek megőrizni pozitív hagyományainkat és nagyjaink emlékét. Valamennyi egyesületi tag ötletadó és kivitelező, elképzeléseik a városirányítók támogatásával beépülnek településünk közművelődési életébe. Kiskunfélegyháza sokrétű kultúrájának ápolásában, közvetítésében minden egyesületi tag megtalálja a helyét, a számára fontos rendezvényt és a közreműködési lehetőséget. Harminc éve építkezünk, gyarapítjuk a művelődési lehetőségeket, miközben magunk is gyarapodtunk ismeretekben, emberi kapcsolatokban, helyismeretben, hazaszeretetben.

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervesen beágyazódott Kiskunfélegyháza közéletébe, szorosan együttműködik a helyi közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel, a legszorosabb kapcsolatot azonban éltetőjével, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárral tartja. Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató mint az egyesület ügyvezető elnöke gondoskodó figyelemmel teremti meg az intézményi hátteret, segíti a tagság elképzeléseinek megvalósulását. Mentori feladataiban mindenkor számíthat az ügynek elkötelezett elnökre és a választmány tagjaira. A személyek időnként változtak, az elkötelezettség azonban maradandó, akár a korábbi elnökök: Fekete Pál, dr. Fazekas István, Fekete János, Laczkóné dr. Szabó Klára, akár a jelenlegi elnök, Kapus Béláné irányító munkáját állítjuk figyelmünk középpontjába.

Fekete Pál
dr. Fazekas István
Fekete János
Laczkóné dr. Szabó Klára
Kapus Béláné

Kapus Béláné 2005-től az irodalmi szekciónak is vezetője, a kiskunfélegyházi Móra-kultusz éltetője és kiterjesztője. Hasonlóan széles körű az egyesület Kiskunfélegyházáról elszármazott tagjának – dr. Tarjányi Józsefnek – Petőfihez kapcsolódó kultuszt teremtő és ápoló, anyagi áldozatokat is vállaló tevékenysége.

Teljes bizonyossággal kimondhatjuk, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület olyan kultúrateremtő és ápoló közösség, amelynek minden tagja elkötelezett Kiskunfélegyháza közművelődési életének irodalmi, művészeti és történelmi hagyományainak megőrzése iránt. Ezt a fokozott elkötelezettséget és aktivitást a város vezetői mindenkor elismerésük nyilvános kifejezésével, oklevelekkel, kitüntetésekkel nyugtázták. Nincs olyan városnapi ünnepség, ahol ne hangozna el néhány egyesületi tagunk munkásságának méltatása. Büszkén írhatom le, hogy az utolsó tíz esztendőben az egyesület tagságából 38 személy kiemelkedő munkáját nyugtázta valamilyen városi elismerés, tízen kaptak országos vagy megyei kitüntetést.  Hosszú lenne a neveket felsorolni, az éves közgyűléseken mindenkor velük örültünk munkájuk megbecsülésének. Öröm és büszkeség, hogy a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület is elnyerte a Kiskunfélegyházáért-díjat.  Az áttekintett tíz esztendőben Kiskunfélegyházáért-díjat vehetett át: Laczkóné dr. Szabó Klára, Kállainé Vereb Mária, Kapus Béláné és dr. Péter László, első elnökünk Fekete Pál munkásságát posztumusz elismerésként örökíti meg a kitüntetés.

Nem hagyható figyelmen kívül, ahogyan az egyesület tevékenysége egyre szélesebb körre terjed, túllép a város, sőt az ország határain, hogy megismertesse a világot helyi értékeinkkel, és ráirányítsa a figyelmet mindazokra, akikre büszkék vagyunk, akik példát adhatnak a jelen és a jövő nemzedékének. Az egyesület által készíttetett Móra Ferenc-emléktábla hirdeti a Móra-kultuszt Beregszászon

Móra Ferenc-emléktábla Beregszászon

2007-ben Móra István-emléktáblát helyeztek el a tanító-költő budapesti lakásának falán

Móra István-emléktábla a budapesti lakásának falán
Táblaavatás 2007. június 13-án Budapesten

valamint Kiskunfélegyházán a Constantinum Intézmény falán, majd 2008-ban Móra-emléktábla került Felsőlövőre.

Móra Ferenc-emléktábla Felsőlövőn

Kiskunfélegyházán a Daru utca 9-es számú házon emlékeztet az egyesület emléktáblája Móra Ferencre. 2010-ben a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony-templomban Móra Ferenc első közszereplésének helyszínét örökítették meg emléktáblával. Hasonlóan intenzív a Petőfi-kultusz ápolása. 2010-ben a Tarjányi család kezdeményezte a burgerlandi Sásonyban Petőfi-emléktábla elhelyezését

Petőfi-emléktábla a burgerlandi Sásonyban

és dr. Tarjányi József felajánlásából Kiskunfélegyházára a Petőfi-házba került Kugler Ferenc szobrász Petőfit ábrázoló mellszobra. 2012-ben szintén dr. Tarjányi József javasolta, hogy Petőfi Sándor Szülőföldemen című költeményének első versszakát több nyelvre lefordítva emléktábla örökítse meg. 2013-ban négy képeslapot adott ki az egyesület a helyi Petőfi-emlékekről, s ugyanez évben – Kapus Béláné kezdeményezésére – egyesületünk emléktáblát állított Sátoraljaújhelyen Cserép József klasszikafilológus Petőfi-kutató tiszteletére.

Sátoraljaújhely – Cserép József táblája

Kállainé Vereb Mária javaslatára díszpolgárunk, Pásztor Ferenc Petőfi-kutató tiszteletére a kiskunfélegyházi szülőházán elhelyezett tábla hívja fel a figyelmet. Egyesületünk emléktáblával tiszteleg Seres József parasztgazda, a „félegyházi mesekirály” hagyományőrző tevékenysége előtt. A tábla elhelyezését dr. Péter László indítványozta. 2015-ben avattuk fel Herman Ottó emléktábláját, a figyelem felkeltését a helyi madárbarátok karizmatikus egyéniségének, Meizl Ferencnek köszönjük. 

Az egyesület közösségét mindenkor a nyitottság jellemezte, a Kapus Béláné által kezdeményezett Reményi Ede-díjjal egyesületünk évente kitünteti az arra érdemes kiskunfélegyházi ifjú zenei tehetséget. A magunk értékei mellett megbecsüléssel fordultunk mások értékei, hagyományai felé. Több alkalommal fogadtuk a korondi Hazanéző folyóirat munkatársait.

Hazanéző találkozó
20 éves a Hazanéző

Ambrus Lajos író tiszteletbeli tagunk. Munkakapcsolatot alakítottunk ki a vajdasági Móra István Művelődési Egyesülettel. Időszakonként együttműködő kapcsolatunk volt megyei és országos civil szervezetekkel: a Dugonics Társasággal, a Kossuth Szövetséggel, a Petőfi Sándor Társasággal a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács Kiskun Megyei Tagozatával. A legrégebbi folyamatosan aktív kapcsolatnak tekinthetjük a Megyei Honismereti Szövetséggel kialakult együttműködést.

Egyesületünk szervezeti életén túlterjedt a rendezvények sora, akár a tagság körében a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, akár más intézményekkel – Kiskun Múzeummal és Baráti Körével, Móra Ferenc Művelődési Központtal, iskolákkal, Kiskunfélegyháza Önkormányzatával – közös rendezésben valósultak meg.  A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület kezdeményezésére 2000–2017-ig az érdeklődők 33 könyvbemutatón ismerkedhettek a Kiskunfélegyházán élő, a városhoz kötődő vagy alkotásuk témájával városunkhoz kapcsolódó szerzők műveivel.  Örvendetes, hogy a bemutatott kötetek között számos egyesületi kiadásút találunk.  A helytörténeti kiadványok – Kapus Béláné szervező tevékenységének, aktív közreműködésének köszönhetően – az irodalmi szekció műhelyében, a tagok írásaiból születtek.

Az irodalmi szekció ülése 2013-ban

A szekciótagok alkotó tevékenységét színvonalas írásbeliségük mellett a közönséget vonzó előadásaikon is megismerhettük. Ez a komplex ismeretterjesztő tevékenység megvalósítja néhai elnökünk, Fekete János elképzelését, kimondhatjuk, egyesületünknek van műhelymunkára is alkalmas csoportja. 

Köszönhetően a tagság, az önkormányzat, és nem utolsó sorban a Petőfi Sándor Városi Könyvtár pártoló mecenatúrájának népes helyi írói és előadói gárda gondoskodik történelmünk, irodalmi, művészeti, tudományos életünk megismertetéséről, az új eredmények népszerűsítéséről. Az ismeretterjesztésen túlmutató előadások sokszor városi rendezvények részei, generálói. Városi szinten fejti ki hatását az éves rendszerességgel megszervezett Himnusz-mondó verseny, mely a magyar kultúra napjához kapcsolódik. Évente megszervezi egyesületünk az évfordulós megemlékezéseket, bekapcsolódik a városi ünnepségek szervezésébe a Városalapítók Napja mindenkor kiemelt ünnepe tagságunknak.  Az összefogás és folytonosság jelképe is lehetne a Tavaszi virágünnep. A minden évben várt esemény szervezési munkáját átvette a Móra Ferenc Művelődési Központ, de a lebonyolításában mi is közreműködünk. A virágünnepen kertészek, nézők és vásárlók sokasága gyönyörködhet a virágokban és örvendhet a természet megújulásának, a rendezvény felhívja a figyelmet virágos Kiskunfélegyházánk még szebbé varázsolására. Tagjaink nem feledkeznek meg azokról sem, akik már nincsenek közöttünk. Ősszel, a Kiskun Múzeummal és Baráti Körével  közösen szervezett temetőkerti séták szolgálnak az emlékezet ébren tartására. Az értékőrzést elősegítendő egyesületünk ösztönzője vagy részese a különféle emlékévek, emléknapok lebonyolításának. Közülük csupán néhányat említek: Móra-emlékév, Falu Tamás-emlékév, Szántó Piroska-emlékév, Holló László-emlékév, Móra Márton-emléknap, Móra István-emléknap és sorolhatnánk a kiemelt figyelmet generáló emlékéveket, emlékesteket, a nagyjainkat méltató előadásokat.

Tagságunk elhivatottsága a szervezett kirándulásokon is megmutatkozik.

Lakitelki kirándulás

Vidám országjárásainkon meglátogattuk megyénk Petőfi-emlékhelyeit. Kunszentmiklóson megnéztük a Petőfi-gyűjteményt, többször küldtünk delegációt a fehéregyházi,

Erdély – Fehéregyháza – 2019. július

a kiskőrösi Petőfi-ünnepségekre. 2007-ben ott voltunk egyesületi tagunk, Szűts Tamás szobrászművész egész alakos Petőfi-szobrának avatásán, de ellátogattunk a vajdasági Móra-emlékhelyekre is.

Három évtized már tekintélyes múlt az egyesület életében. Ünnepre készülünk, mert van mit ünnepelni. Évtizedenként elkészültek az egyesületi életet áttekintő kiadványok, jelen méltatás ezért az utolsó évtizedre koncentrált. Mégis, ha visszatekintünk az elmúlt harminc esztendőre, kirajzolódik előttünk az a nagy ívű pálya, amin egyesületünk végighaladt.

Alapszabályunk szellemében hittel, szívvel-lélekkel és összefogással igyekeztünk széles körben megismertetni hagyományainkat, gyarapítani Kiskunfélegyháza kulturális életét. Örömünk nem lehet teljes anélkül, hogy ne gondolnánk hálával az alapítókra és minden támogatóra, hiszen nélkülük baráti társasággá kovácsolódott közösségünk nem ünnepelhetne.

Élve a köszöntés lehetőségével, szívből kívánom, hogy a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület még sok évtizeden át tevékeny részese lehessen Kiskunfélegyháza kulturális életének.

Kiskunfélegyháza, 2018.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület két évtizede

A kiskunfélegyházi székhelyű Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elődje még 1906-ban alakult meg Félegyházán. Hivatalos neve Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület, s ugyanilyen néven alakult újjá 1988. június 6-án.

Megalakulása óta fontos szerepet tölt be a város kulturális életében, céljainak megfelelően jelenléte a közművelődés minden fontos színterén formálója a helyi kultúrának.

Elsődleges működési területe ugyan a város és környéke, de sokrétű tevékenységének eredményei, valamint regionális, országos és határon túli kapcsolatai az egyenrangú kultúrák együttműködésének szellemében szolgálják a művelődés ügyét.

Tevékenységének akkor megfogalmazott céljai ma is helytállóak: a város történelmi és kulturális hagyományainak ápolása – a helyi közművelődési tevékenység erősítése, hiánypótló szerep betöltése – irodalmi-művészeti próbálkozások kezdeményezése, felkarolása és támogatása – kapcsolattartás a határon túli kulturális egyesületekkel (Korond, Beregszász, Fehéregyháza, Kikinda). Az egyesület nemcsak helyi, hanem regionális, országos szinten is ápolja többek között Falu Tamás, Haubner Károly, Holló Lajos, Holló László, Horváth Zoltán, Kossuth Lajos, Mezősi Károly, Móra Ferenc, Móra István, Petőfi Sándor, Szalay Gyula kultuszát.

A célok megvalósítása érdekében irodalmi esteket, helytörténeti és történelmi előadásokat, konferenciákat, versenyeket szervez; kiállításokat rendez; pályázatokat hirdet meg; éremsorozatot ad ki (Szabó József őrnagy, Mezősi Károly Petőfi-kutató, Évfordulós- és Móra-bronzérmék); kiadványokat jelentet meg (Mezősi Károly,  Móra István, Fekete János élete és munkássága; Móra-emlékek Kiskunfélegyházán; Kossuth-képeslap; Móra-képeslap; Kiskunfélegyháza díszpolgárai; Huszka József élete; Falu Tamás-emlékfüzet, Petőfi emlékezete Kiskunfélegyházán, Petőfi-séta és Móra-séta Kiskunfélegyházán), emléktábla-avatás.

Elnöke: Laczkóné dr. Szabó Klára ny. iskolaigazgató. Tagjainak száma  közel 160 fő.

Története során 1993-ban vette fel Móra Ferenc nevét azzal a céllal, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezzen a Móra-hagyományok ápolására, a Móra családdal való kapcsolattartásra.

Közreműködött az 1993-ban megnyílt Petőfi Emlékszoba létrehozásában.

Az önkormányzatnál kezdeményezte 1994-ben, 1999-ben és 2003-ban a Móra-emlékévvé, 2005-ben a Falu Tamás-emlékévvé, 2007-ben a Petőfi-emlékévvé  nyilvánítást, valamint közreműködött az év programjainak megszervezésében, lebonyolításában.

Nevéhez fűződnek többek között  az óvodás korosztály számára szervezett Móra-mese-dramatizálási találkozók, az általános iskolásoknak meghirdetett Móra-képzőművészeti pályázatok és mesemondó versenyek, a Móra-konferenciák megrendezése, a két Móra testvér, Ferenc és István emlékének együtt ünneplése. Móra-emléktáblát avatott 2006-ban Beregszászon és 2007-ben  Budapesten – Móra István halálának 50. évfordulója tiszteletére.

Bemutatkozásra hívja meg határon túli települések íróit, alkotóiknak kiállításokat rendez, saját tagjai számára kirándulásokat szervez.

Tevékenységének sokoldalúvá tétele érdekében szekciókat (irodalmi, városvédő, helyismereti) működtet.

Tagjait a Hírlevél útján és a www.morafke.hu honlapon tájékoztatja.

Együttműködik a Petőfi-, a Katona József- és a Dugonics Társasággal, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozatával.

2008-ban és 2009-ben, a Petőfi- és Móra-évben, amikor Petőfi Sándor születésének 185., Móra Ferenc születésének 130., Móra István születésének 145. évfordulójára emlékeztünk, még számos más, időszerű rendezvény kínált nagyszerű alkalmat a Petőfi- és Móra-tisztelőknek, hogy a rendezvényeken tiszteletüket, szeretetüket és ragaszkodásukat fejezzék ki Petőfi és Móra Ferenc személye és életműve iránt.

Az egyesület városvédő szekciója nevéhez kötődik az értékesítéssel egybekötött dísznövény- és virágkertészeti bemutató, a Tavaszi virágünnep, amelyet hagyományteremtő céllal először 2009-ben rendezett meg.

2010-ben kiemelt figyelmet fordítottunk Solti Károly énekművész emlékének ápolására, a Jókai-évforduló jegyében mese- és prózamondó pályázatot írtunk ki.

Októberben alapító elnökünkre, Fekete Pálra  anyanyelvi versennyel és felsőtemetői sírjánál koszorúzási ünnepség szervezésével emlékeztünk.

Új kezdeményezésünk a helytörténeti fórum, amelyet a magyar tudomány napja alkalmából november 12-én, a Kiskun Múzeumban tartottunk.

2010 novemberében megújult honlapunk, ajánljuk, látogassák meg, s tájékozódjanak szervezetünk munkájáról!

Kiskunfélegyháza, 2010.

Kállainé Vereb Mária ügyvezető elnök

Hazai és határon túli kapcsolatok

Egyesületünk megalakulását követően folyamatosan alakította ki kapcsolatait a hazai és határon túli kulturális szervezetekkel:

Dugonics TársaságSzeged
Petőfi Sándor TársaságKiskőrös
Kossuth TársaságBudapest
Katona József TársaságKecskemét
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács Kiskun Megyei TagozataKecskemét
Honismereti EgyesületKecskemét
Móra István Művelődési EgyesületKevi

Az erdélyi Korond községgel, annak Firtos Művelődési Egyletével 1990 óta, a kárpátaljai Beregszásszal, annak Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetségével 1994 óta van egyesületünknek elsősorban kulturális téren folyamatosan kapcsolata. Programjaink megvalósításában partnereink a városi könyvtár, a művelődési központ, a Kiskun Múzeum.

ERDÉLY – KOROND
(néhány jelesebb program)

2022. aug. 7-én  Petőfi-mellszobrot avatott Félegyháza és Korond dr. Tarjányi József kezdeményezésére. Avatóbeszédet dr. Tarjányi József mondott, majd koszorúzott dr. Ónodi Izabella képviselő asszonnyal.

2022. júl. 29-31. között Balla László alpolgármester úr vezetésével küldöttség látogatott Segesvárra. A küldöttség, köztük egyesületünk tagjai, dr. Tarjányi József, Kállainé Vereb Mária, Kisné Juhász Ilona, valamint Horváth Károly és Isán András megkoszorúzta a várban a Petőfi-szobrot.

30-án Korondra utaztunk. Itt megtekintettük a Hunyadi László által készített Petőfi-mellszobrot, amelynek avatására augusztus 7-én került sor.

31-én részt vettünk a fehéregyházi múzeumkerti Petőfi-ünnepségen, ahol dr. Tarjányi József Szabó Józseftől, a Fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökétől kitüntető oklevelet vett át a Petőfi-kultusz fáradhatatlan ápolásáért, Félegyháza és Fehéregyháza kulturális kapcsolataiért végzett eredményes tevékenységéért.

2019. aug. 31. – szept. 1. Kiskunfélegyháza városát a XXX. koltói Petőfi-emléknapokon dr. Tarjányi József és Juhász István képviselték.

2019. júl. 28. Egyesületünk tagjai (Rosta Ferenc alpolgármester, Kállainé Vereb Mária, Mészáros Márta, Tóth Gyuláné, Seres Antalné, Tóth Istvánné) is részt vettek a fehéregyházi Petőfi-ünnepségen.

2019. május 11-én került sor a Móra-iskolák találkozójára, melyen hat iskola vett részt,  köztük határon túlról a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola csapata.

2018. júl. 29. Egyesületünkből Seres Antalné és dr. Tarjányi József is részt vettek a városi küldöttség tagjaként az erdélyi Petőfi-ünnepségen.

2018. jún. 15. Egynapos kiránduláson jártunk a Partiumban, ahol olyan történelmi városokat tekintettünk meg, mint Nagyvárad, Nagyszalonta és Arad. Szervező: Kapus Béláné és Kállainé Vereb Mária.

Az aradi emlékműnél
Koszorúzás Nagyszalontán

2017. júl. 31. Az erdélyi fehéregyházi ünnepségen dr. Tarjányi József, Rosta Ferenc és Mészáros Márta képviselték városunkat.

2016. júl. 31. Az erdélyi fehéregyházi Petőfi-ünnepségen dr. Tarjányi József, Kapus Béláné, Kapus Béla és Mészáros Márta képviselte városunkat.

2015. febr. 5-6-án kétnapos Móra-napot szerveztünk, amelyen határon túli települések (Székhelyudvarhely, Kevi, Zimándújfalu) civil szervezetei, iskolái is jelen voltak. A programok fő szervezője Kapus Béláné, segítői voltak: Mrázné Rádi Mária és Kállainé Vereb Mária.

2010. nov. 16. Képes beszámolót tartottunk tagjainknak a 20 éves Firtos Egylet ünnepéről.

2010. máj. 7. A korondi Firtos Egylet 20 éves jubileumi közgyűlésén részt vett egyesületünk küldöttsége is Laczkóné dr. Szabó Klára elnök vezetésével. Tagjai voltak: Kállainé Vereb Mária ügyvezető elnök és Hájas Sándor újságíró.

2009. ápr. 2. 20 éves a korondi Hazanéző c. folyóirat. Vendégeink a szerkesztőség tagjai: Ambrus Lajos főszerkesztő, Deák-Sárosi László költő, Majla Sándor költő, Józsa András történész. A találkozón közreműködtek a Kossuth Lajos Középiskola diákjai.

Ugyanezen a napon a szerkesztőség tagjai találkoztak gyermekolvasóikkal a József Attila Általános Iskolában és másnap a Constantinum Intézményben.

2008. júl. 25-27. A Petőfi-emlékbizottság tagjaként egyesületünk több tagja részt vett a fehéregyházi Petőfi-ünnepségen Erdélyben.

 A félegyházi és a kiskőrösi küldöttség tagjai az ispánkúti emlékműnél

2008. ápr.  Bemutattuk a korondi Páll Lajos író, költő, festőművész legújabb könyvét. Köszöntőt mondott: Ficsór József polgármester. A beszélgetést Kozma Huba, a kiskunmajsai Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója vezette.

2008. márc. 27. István Lajos – Szőcs Lajos: Taplómegmunkálás Korondon c. új könyvének bemutatója volt a könyvtárban.

2007. szept. 13. A Hunyadi László művészete c. könyv (szerzők: Nagy Miklós Kund és dr. Tarjányi József) ünnepélyes bemutatója az Innovációs Központban volt a marosvásárhelyi szobrászművész (Petőfi- és Szent István-szobrunk alkotója) jelenlétében.

2007. szept. 10. A 120 éve született Áprily Lajos költőről tartott előadást a városi könyvtárban Csiki Zoltán parajdi magyar szakos tanár, az Áprily Lajos Közművelődési Egyesület elnöke.

2007. máj. 13-19. Tóth Ferenc szovátai és Török Ferenc székelyudvarhelyi alkotók egyhetes táborban festettek városunkban, itt hagyva kézjegyüket, azaz alkotásaikat, amelyeket a város intézményeiben helyeztünk el. Szervező: Kállainé Vereb Mária ügyvezető elnök, Szűts Tamás egyesületi tag.

2007. ápr. 12-13. A városi könyvtárban Szőcs Lajos korondi tanító tartott előadást Lőrincz Márton korondi birkózóról. Vendégünk részt vett  az egyesületi közgyűlésen és rendhagyó irodalmi órákat tartott  a város általános iskoláiban.

 Szőcs Lajos előadást tart a Hattyúházban

2006. máj. 26. – jún. 2.  Szabó Ildikó tanár és Molnár István képzőművész erdélyi útját támogattuk. A Korond melletti Pálpataka templomában két freskót festettek meg.

2006. márc. 29. Szőcs Lajos korondi tanító előadását  hallgathattuk meg A korondi kultúrotthonok történetéről.

2005. jan. 22. A kultúra napján hirdettük meg a József Attila-szavalóversenyt, amelyet kiterjesztettünk Beregszász, Korond és Kikinda települések középiskolásai számára is.

2004. szept. 13. Szőcs Lajos tiszteletbeli tagunk előadása hangzott el a II. Gasztronómiai fesztivál keretében a városi könyvtárban az erdélyi népi ételekről, étkezési szokásokról.

2004. febr. 6. Megrendeztük és a helyi Szakmaközi Művelődési Házban értékeltük a Móra Ferenc emlékére meghirdetett képzőművészeti pályázatunkat, amelyen korondi és kikindai általános iskolások is részt vettek.

2003. szept. 1. A Helyőrségi Művelődési Otthonban Ambrus Lajos korondi író, a Hazanéző c. folyóirat főszerkesztője bemutatta a Boldogok hajóján c. legújabb verseskötetét. Ekkor nyitottuk meg Tóth Ferenc szovátai festőművész első, önálló kiállítását városunkban.

2003. jún. 13. Korondon az anyanyelv szobra avatásán a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület küldöttsége (Kállainé Vereb Mária ügyvezető elnök, Csáki Katalin választmányi titkár és Hájas Sándor újságíró)  is képviselte Félegyházát, és elhelyezte koszorúját.

2003. márc. 27. Turulmadaras emlékművek a Sóvidéken címmel Szőcs Lajos korondi tanító tartott előadást a városi könyvtárban.

2002. ápr. 26. Korond helyismereti olvasókönyvének bemutatója Kiskunfélegyházán a városi könyvtárban.

1998. jún. 3-5. Az Ünnepi Könyvhéten bemutattuk Ambrus Lajos és Weinrauch Katalin legújabb könyveit.

1998. jún. 4. Az Ünnepi Könyvhéten Ambrus Lajos korondi író és korondi tanítók tartottak rendhagyó irodalomórát az erdélyi mese- és mondavilágról.

1997. okt. 31-én bemutattuk a Korondi Árcsói Vásárok c. könyvet. A könyvet ismertette Tófalvi Zoltán történész és Ambrus Lajos író, a Hazanéző c. folyóirat főszerkesztője.

1997. aug. 8. és 11. között tagságunk részt vett a XX. korondi  Árcsói Vásáron.

1996. márc. 16. Páll Lajos korondi festő kiállítása a Kiskun Múzeumban.

1996. szeptember 10. Hazanéző-est. Ambrus Lajos, a korondi Firtos Egylet vezetője, író-költő bemutatta legújabb könyveit.

1995. július 19. Szőcs Lajos tiszteletbeli tagunk megnyitja a korondi gyermekhangszerek című kiállítást a Kiskun Múzeumban.

1994. október 24-25. A Móra-emléknapok keretében a Móra-konferencián Erdélyi szavak Móra Ferencről címmel előadást tartott Ambrus Lajos középiskolai tanár, a korondi Hazanéző c. folyóirat főszerkesztője.

1994. ápr. 5-8. A Firtos Művelődési Egylet vezetőinek látogatása városunkban.

1993. április 13-17. korondi diákok ismerkedtek Félegyházával.

1992. június 25-29-e között félegyházi diákok korondi túrája.

1991. nov. 4. korondi fazekasok kiállítása nálunk a Móra Ferenc Művelődési Központban.

Korondi fazekasok mutatkoztak be városunkban
Korondi fazekasok kiállítása

1991. máj. 18. Első kirándulásunk Korondon.

KÁRPÁTALJA – BEREGSZÁSZ (a kapcsolat néhány fontosabb eseménye)

2011. júl. 18-23. között a kárpátaljai zarándokút során elhelyeztük koszorúnkat a badalói Petőfi-emléktáblánál és a Bense György által kezdeményezett, Beregszászon elhelyezett Móra-emléktáblánál.

2008. szept. 15-18. között olvasóival, a Kkfházi Constantinum diákjaival és a fülöpjakabi diákokkal találkozott Weinrauch Katalin beregszászi meseíró, tiszteletbeli tagunk. Szervezők: Kállainé Vereb Mária és Báthori Istvánné.

2007. máj. 16-17.  Weinrauch Katalin gyermekíró találkozói Kunszálláson és Fülöpjakabon. Szervezők: Báthori Istvánné és Sipos Lajos tagjaink.

2007. ápr. 26.  A Kárpátaljai Bereg Alkotó Egyesület kiállítása a Móra Ferenc Művelődési Központban. Prófusz Marianna és Pirigyi Béla, valamint a Szövetség tagjai állították ki népi iparművészeti termékeiket. Köszöntőt mondott: Laczkóné dr. Szabó Klára elnök.

2006. júl. 14. Móra-emléktáblát avattak Beregszászon, melyen tagságunk négy fővel képviseltette magát: Ficsór József polgármester, Laczkóné dr. Szabó Klára, Bense György, Dalmay Árpád.

A táblaavató résztvevői: Dalmay Árpád, Pirigyi Béla, Laczkóné dr. Szabó Klára, Ficsór József, Zsugán József, Bense György
A táblaavató résztvevői: Dalmay Árpád, Bense György, Laczkóné dr. Szabó Klára, Ficsór József

2005. ápr. 8. A költészet napja alkalmából lebonyolított József Attila-szavalóversenyen Beregszászról és Kikindáról vettek részt középiskolák a találkozón, ahol az I. helyezést a kikindaiak, a III. helyezést a beregszásziak vitték el.

2001. szept.  13. Prófusz Marianna népi iparművész szőtteskiállítását rendezte meg egyesületünk a Móra Ferenc Művelődési Központban.

2001. szept. 12. Találkozó Füzesi Magda költővel, Zubánics László történésszel és Weinrauch Katalin gyermekvers- és meseíróval a városi könyvtárban.

2000 júniusában 4 napos kiránduláson ismerték meg tagjaink Beregszász, Munkács, Ungvár nevezetességeit, és ellátogattunk a Vereckei-hágóra. Szervezte: Bense György.

1998. jún. 17. Találkozás irodalmi est keretében Füzesi Magda költő-újságíróval Félegyházán.

1996. ápr. 12. Megjelent nálunk Weinrauch Katalin gyermekvers- és meseíró „Táncbahívogató” c. kötete.

1995. szept. 29-okt. 1-je között egyesületünk túrát szervezett Kárpátaljára.

1994. ápr. 28-30. között négytagú küldöttségünk Beregszászban járt.

Egyéb határon túli kapcsolatok

2023. október 28-án 20 fős delegáció (pedagógusok, diákok)  látogatott el városunkba a vajdasági Keviből Perpauer Attila, a Móra István Művelődési Egyesület elnöke vezetésével. Megtekintették a Kiskun Múzeum kiállításait, ellátogattak a Móra Ferenc Emlékházba, majd megkoszorúzták az Alsótemetőben  Móra Márton sírját. Látogatásukat  a Móra István emléktáblánál és a Mórák iskolájánál fejezték be.

Keviek látogatása a Kiskun Múzeumba

2022. máj. 28. Küldöttségünk a vajdasági Keviben részt vett a Kevi Móra István Művelődési Egyesület kiállításmegnyitóján, amelyet A dió másik „félhaja” címmel Móra István és a Móra család emlékére rendeztek. Küldöttségünk tagjai voltak: Rosta Ferenc alpolgármester, Kapus Béláné elnök, Kállainé Vereb Mária ügyvezető elnök, Seres Antalné választmányi titkár, Mrázné Rádi Mária jegyző. A kiállításon megnyitót mondott Kapus Béláné elnök, akinek a meghívására jelen volt Móra Péter, Móra István Vajdaságban született fiának, Józsefnek a dédunokája, és az ükunoka, Móra Réka is.

2022. február 8-án a kevi Móra István Művelődési Egyesület elnöke, Perpauer Attila is elhelyezte koszorúját a Móra téri Móra-szobornál, ahol Kapus Béláné egyesületi elnök  tartott megemlékezést.

Perpauer Attila koszorúz

2019. okt. 26-án Móra István-emléknapot tartottunk, s  emlékülés zárta az emlékévet. A városházán Pejin Attila Zentáról, a zentai múzeum igazgatója  tartott előadást Mórák a Vajdaságban címmel. A  Hattyúházban került sor a Mórák II. találkozójára,  ahol műsorral készültek a keviek.

2019. jún. 14. Felvidéki egyesületi kirándulásunk programja várak, kastélyok, templomok megtekintése volt: Zseliz – Bozók – Korpona – Zólyom. Szervező: Kapus Béláné.

2018. máj. 17. A Felsőtemetőben átadásra került Boczonádi Szabó József honvéd őrnagy felújított sírja, az ünnepségen részt vett Pototzky Antal és családja Virginiából.

2017. jún. 3. Egynapos kiránduláson jártunk a Felvidéken, ahol az egykori bányavárosokat, Besztercebányát, Selmecbányát és Körmöcbányát tekintettük meg. Szervező: Kapus Béláné, Kállainé Vereb Mária és Mrázné Rádi Mária.

2017. máj. 29. A kevi küldöttséggel közösen koszorúztunk, emlékeztünk Budapesten, az Óbudai temetőben Móra István sírjánál, halálának 60. évfordulója alkalmából.

2016. okt. 25. E napon érkezett a vajdasági Kevi  küldöttsége városunkba. Megtekintették a városházát, ellátogattak a Móra Gimnáziumba és a Móra Ferenc Emlékházba. A küldöttséget Perpauer Attila, a Móra István Művelődési Egyesület elnöke vezette. Programszervező: Kapus Béláné és Kállainé Vereb Mária.

2016. júl. 27-én az egyesületi tagság és a református egyház által gyűjtött pénzt és tartós élelmiszer-adományt átadtuk a Nagydobronyi Református Líceum vezetőjének.

2016. máj. 27-én  kirándulás keretében a Vajdaságba látogattak tagjaink, ahol Móra-emlékhelyeket kerestünk fel. Vendégül látott bennünket a zentai polgármester, majd Csókán, Móra Ferenc első ásatási helyén megkoszorúztuk Móra Ferenc szobrát. Együttműködési megállapodást kötött egyesületünk a kevi Móra István Művelődési Egyesülettel. A megállapodást Perpauer Attila és Kapus Béláné elnökök írták alá.

2016. máj. 24. Virginiából városunkba látogatott Pototzky Antal, Boczonádi Szabó József dédunokája, aki fontosnak tartotta, hogy felmenője sírját 2018-ra, születésének 125. éves évfordulójára a várossal felújítsa.

2015. febr. 5-6-án kétnapos Móra-napot szerveztünk, amelyen határon túli települések civil szervezetei, iskolái is jelen voltak: Székhelyudvarhely, Kevi és Zimándújfalu. A programok fő szervezője Kapus Béláné, segítői voltak: Mrázné Rádi Mária, Kállainé Vereb Mária. Felvettük a kapcsolatot a kevi Móra István Művelődési Egyesülettel. Márc. 12-ére szóló meghívásuknak egyesületünk sajnos nem tudott eleget tenni.

2011. szept. 8-án részt vettünk a pozsonyi Petőfi-szobor-ünnepségen (Kapus Béláné, Kapus Béla, Kállainé Vereb Mária, Szamosi Endre).

Félegyházi küldöttség koszorúzott a szobornál

2009. máj. 22. A kiskunfélegyházi városi könyvtárral közösen rendeztük meg a város testvértelepülése, Feltree festőművészének, Paolo Temperának a kiállítását.

2009. máj. 16. Móra-emléktábla avatás Felsőlövőn,  (Oberschützen – Burgenland) az internátus falán, ahol 1900-ban Móra Ferenc megkezdte tanári pályafutását. Szervezők: dr. Tarjányi József, Laczkóné dr. Szabó Klára,  Kállainé Vereb Mária, Kapus Béláné.

2009. január 31. Petőfi-emléktábla-avatás Sásonyban (Winden am Sie – Burgenland) dr. Tarjányi József és Tóth Gyuláné tagjaink szervezésében.

A félegyházi küldöttség az emléktáblánál
Ünnepség a sásonyi kultúrházban

2008. máj. 16. Részt vettünk Szűts Tamás szobrász és Ingrid Doessing Polsen (dán) festőművész  közös kiállításán.

2008. ápr. 18-20. Kirándulás Burgenlandba Tóth Gyuláné és dr. Tarjányi József szervezésében.

2006. szept. 14-17. Részvétel a VIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál (kulturális és gasztronómiai fesztivál) kulturális programjaiban. A vajdasági Kikinda népzenei és néptánccsoportjainak meghívása a fesztiválra.

2006. máj. 19. A Horvátországban élő, félegyházi származású  Toldy Györgyi könyvét ismertette Tóth Gyuláné igazgatónő, tiszteletbeli tagunk.

2005. máj. 5. Vendégeink voltak a kikindai kulturális élet vezető képviselői: Kiss László, az Egység Művelődési Egyesület elnöke, Baráth András ny. helytörténész és Talpai Sándor, a kisoroszi Torontál Magyar Oktatási és Ifjúsági Központ elnöke.

2005. jan. 22. A kultúra napján hirdettük meg a József Attila szavalóversenyt, amelyet kiterjesztettünk Beregszász, Korond és Kikinda települések középiskolásai számára is.

2004. febr. 6. Értékeltük és megrendeztük a helyi Szakmaközi Művelődési Házban a Móra Ferenc emlékére meghirdetett Móra-képzőművészeti pályázatunkat, amelyen korondi és kikindai általános iskolások is részt vettek.

2003. szept. 15. A helyi gasztronómiai napok keretében aradi színészek Dalok – borok – versek címmel zenés, irodalmi műsort mutattak be Kiskunfélegyházán.

2003. július 7-12. között Prágába tettünk kirándulást, a szép úton Mátyus Imre kalauzolt ismét.

2003. ápr. 25. Bemutatkozott a vajdasági Bácsország c. folyóirat és szerkesztősége. A fórumon beszéltek az újvidéki irodalmi életről, valamint az ott folyó helytörténeti tevékenységről.

Bácsország című folyóirat bemutatása

1994. okt. 24-25. A Móra-emléknapok keretében rendezett Móra-konferencián Mórák a Délvidéken címmel előadást tartott Tripolsky Géza ny. múzeumigazgató Zentáról.

Megszakítás